Informasjon til presse

Vi opererer med nye retningslinjer for media og presse som skal besøke Gjemselund. Oppdatert 5.november 2020.

Annonse:

Presse må søke til hver kamp (skjema nederst i saken).

- Akkrediteringsfrister MÅ overholdes. Frist er fire døgn før kamp. Alle søknader som kommer etter denne tidsfristen vil bli avslått.

- Max antall fra presse er begrenset til 25 stk. Klubben prioriterer så flest mulig mediehus får være til stede om dette antallet overskrides.(inkl. skrivende, radio, fotografer og ikke-rettighetshavere.)

- Frikort presse gjelder ikke.

- Freelancere kan kun akkrediteres dersom mediehus bekrefter akkreditering for disse.

- Det vil være restriksjoner på hvilke seter som kan benyttes på pressetribunen. Disse vil merkes tydelig. Inngang til pressetribune (felt E) er tydelig merket.

- Fotografer benytter inngang til indre bane fra kortside. Ved flytting fra den ene til den andre side er det ikke lov å bevege seg på siden ved hjemme- og bortebenk. Gå da på baksiden av hovedtribunen. Egen inngang ved port i nærheten av Mixed zone.

- Det tillates ikke opptak for reklameoppdrag, dokumentar eller andre former for udefinert presse.

Takk for at du setter deg inn i alle smittevernsregler og for din forståelse. Velkommen til Gjemselund i 2020.

Ankomst Gjemselund stadion

Ved godkjent søknad får man tilsendt nødvendig informasjon.

Som følge av smittevernreglene vil det dessverre ikke bli servert mat/drikke til øvrig presse.

Mixed Zone vil ikke være på vanlig sted nede i spillergangen. Den er flyttet til hjørne i klokkesvingen nærmest Glomma. Inngang fra bakside av hovedtribune. Fra pressetribune må man ned trapp, og bevege seg hele veien på baksiden av hovedtribunen.

Her vil det være nøye merket av hvor de ulike aktørene kan oppholde seg. Vi vil tilrettelegge for at énmetersregelen opprettholdes.

  • Alle fra TV og øvrig media skal bære munnbind til enhver tid i mixed sone.

Dersom det gjennomføres TV-intervjuer, er pressen ansvarlig for å stille med utstyr som ivaretar énmetersregelen.

Ikke alle spillerne vil passere igjennom Mixed Zone – så det vil bli tilrettelagt for ønsker om trener + 3-4 profiler fra hvert lag ganske kjapt – evt. intervjuer utover dette må tas per telefon.

Fotografer

Fotoområde blir bak reklameskilt på kortsider. Det vil ikke være mulig for fotografer å oppholde seg rundt benkene. Fotovester må benyttes.

Med vennlig hilsen,

Knut Holen
Mediesjef Kongsvinger IL Toppfotball
media@kil.no
Tlf 99399900

Besøk Gjemselund utenfor kampdag

  • Reporter og mediapersonell skal til enhver tid oppholde seg minimum 2 meter fra spiller.
  • Ved intervju med mikrofon skal den settes på stativ eller stang slik at disse 2 meterne kan overholdes.
  • «Mygg» kan benyttes hvis denne er korrekt desinfisert. Hvis det skal gjennomføres sittende 1-1 intervjuer må også stol og annet utstyr desinfiseres.
  • Media tillates ikke å oppholde seg innendørs, i eller utenfor garderobeanlegget, kun på anvist plass som er smittevernsmessig egnet. På Gjemselund er dette kun på tribune.
    Fotograf kan ta bilder fra indre bane etter avtale.
  • Alle avtaler mellom spiller og media skal godkjennes av utpekt person i klubb. I KIL er dette undertegnede.
  • Alle intervju bør gjøres på stadion eller per telefon. Ingen intervju skal gjøres inne på klubbhuset.

 

Annonse: